Industrijska fotografija

Osim fotografiranja vjenčanja, naš posao se bazira i na poslovnoj te industrijskoj fotografiji. To uključuje fotografiranje ljudi, poslovnih prostorija, okruženja, samih tvrtki, fotografiranje proizvodnih područja tvrtki, nekih posebnih proizvodnih procesa koji traže posebnu opremu i tehniku fotografiranja, što zbog svjetla, nezgodnih uglova, prilaza i slično. Osim toga bavimo se i fotografiranjem Vaših radova(građevina, dizajn interijera, proizvoda, hrane, pića), a može se dogovoriti i suradnja te za Vas pratimo i dugoročnije razvojne procese unutar i izvan tvrtke. Osim samog procesa fotogorafiranja, mora se uzeti u obzir da sve fotografije koje vi dobivate prolaze složene procese obrade kako bi ih što više prilagodili Vašim potrebama i željama. U ovom poslu veoma je bitan i taj faktor obrade, zapravo, on nosi polovicu vrijednosti fotografije, jer je njihova prilagodba ciljanoj publici također veoma bitan dio ove grane fotografije.
Ukoliko imate potrebu za profesionalnim setom fotografija Vaše tvrtke, zaposlenika ili proizvodnih pogona i procesa, možete nam se obratiti putem maila foto@fotonovak.hr ili nas osobno posjetite u studiu gdje možemo sve detaljno dogovoriti. Kao i uvijek truditi ćemo se se da iz onoga čime raspolažete pažljivo planiranim, obrađenim i pripremljenim fotografijama iznesemo maksimum i Vašim klijentima predstavimo ono čime se bavite na najbolji mogući način.