Kontakt

Naziv: FCS Novak d.o.o.
Ulica: M. Krleže  49
Grad: Ludbreg
Pošta: 42230
Država: Hrvatska
Telefon: +385 42 819-508
Email:  foto@fotonovak.hr
Email:  fotonovak5@gmail.com
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak – Petak:
8:00 -19:00
Subota:
8:00 – 13:00
Nedjeljom i praznikom ne radimo

OIB: 66594565812
Swift code: ZABAHR2X
Iban: HR4823600001101739474

Tvrtka upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta MBS: 070061928,
Tt-12/179-2
MB: 01675311
Osoba ovlaštena za zastupanje: Boris Kolak dir.